1.0 Triage Assessment (TRIAGEPCON) +
TRIAGE.PCON N PCON Triage Assessment 0 0 0 1 N JScript eNqlVV1P4kAUfTfxP1z7sJasaRN9g5ANEs0aUYiwcfdx2t7CLMMMmZlS0fDf904p0Ap+7O5E0XbuPefcT9JMxpYrCUoKxRJfYp4qPWvAy/ER0OEp7L1zZ8E05BG0wd0EkVa5Qd06PqpbCBWzAr0Nntfa3Zmc23gCfuGckecQreVy7Hu9frczuunfe40anTsxMwhejyCF16xfuVPlSrnAZhiG3WZ4N7o4Dy+5DDvJ4proTPiI0fqfqqLNiTSyaesQ8UCrWMmPmCfWzok5z/NgXjicB7EK5LNjTf+BdYTG/jXnRcnpnNNNzJ9nX70u4zyLBDcT1Jt610rWuR78uOzdDL9fPXiN1n4DCG6XBx1drXs3o1+F184vjwLJFnzMLPrbML+CZzVnYwzXf4KJnYlvLB1spLU9stkJJfsvG/LiavNwRp3ofqtKiTFVcWZ8b1SAQ8cYNGaG0tbsihBm7InP+DP6rxByxq1fj0SjzbQEqzMsbVeAgsr6UrWqTtD/6jjAeHxEP+luzE0WzUhpdajXlu+P9HuLYA1pMSFnygQKdJL90+3700ZrYx+G0JdiCfjEjTUO1kHChBmIEOUOa0fhqCsUbZCZEHvrYVvE09N6FUrWLhMC7AS3KQBckMqw+DR1cxeURpMJW0b0hPEw1nxu/bINA8MW6NaI3/AO0j1SO4DlxEnTlSzr97WSH2icYkd+Iql1j3qeTt7IU6nPaa9wqOkZDFEmwMAgrZAE+rdgFbgwgeoOc9ePXMLgbriPl5sJqXRmHWqzBf7sR78xpmQ9rrMWDCcohNdoHXQNHPEtLql0LxQi6pXrF9JYCLq6H109FF8VJKnxJjeF+gp9tZ+dk3XmuZkzPcXkAFo5QCmjMW2tM2UUtQ2zkCO4Psgs0jM3wMaMy9rWrC3P+igWU1ibw1gogwfGkBjvlcUmdJKE1iTh0OISxn1BLyFXemog1WpGz12HsO7iM5DK0qthUdCPJrocl2pXl2jbbl79AXgHNtw= 20140429150350 SFE PROCON2 M 20150331143157 SFE PROCON2 M 0 0 0 TRIAGE.PCON 1 1 F DIRTY.WF N 0 1 0 0 0 0 0 0 D 1 TRIAGE.PCON 2 2 F STATE.WF N 0 1 0 0 0 0 0 0 D 2 TRIAGE.PCON 3 3 F STATEX.WF N 0 1 0 0 0 0 0 0 D 3 PCON 1.1 Location ID T 0 0 LOCATION.HEALTHFACILITYCODE PCON 1.2 Location Name T 0 0 LOCATION.NAME PCON 1.3.1 Location Address Street T 0 0 LOCATION.LOCSTREET PCON 1.3.2 Location Address Suburb T 0 0 LOCATION.LOCSUBURB PCON 1.3.3 Location Address City T 0 0 LOCATION.LOCCITY PCON 1.3.4 Location Address Post Code T 0 0 LOCATION.LOCPOSTCODE PCON 1.4 Location Phone T 0 0 LOCATION.DAYPHONE PCON 1.5 Location Fax T 0 0 LOCATION.FAXPHONE PCON 1.6 Practice HealthCare Area Code T 0 0 LOCATION.HEALTHCAREDISTRICTCODE PCON 10.2.25.1 Temperature Value N 0 0 TEMP 1 PCON 10.2.25.2 Temperature Value Date O 0 0 TEMP 1 PCON 10.2.26.1 Blood Sugar Value N 0 0 GL 1 PCON 10.2.26.2 Blood Sugar Value Date O 0 0 GL 1 PCON 10.2.27.1 Peak Flow N 0 0 PF 1 PCON 10.2.27.2 Peak Flow Value Date O 0 0 PF 1 PCON 10.2.28.1 Heart Rate Value N 0 0 HR 1 PCON 10.2.28.2 Heart Rate Value Date O 0 0 HR 1 TRIAGE.PCON AFPUBLISHER Concept Publisher PCON 2 TRIAGE.PCON LOCALITY Locality WRHN 1 TRIAGE.PCON LOCATION Location of Source Code Test 3 TRIAGE.PCON AFPUBLISHER HPHO TRIAGE.PCON AFPUBLISHER PCON TRIAGE.PCON LOCALITY Silverdale TRIAGE.PCON LOCALITY WRHN TRIAGE.PCON LOCATION Local TRIAGE.PCON LOCATION Procon TRIAGE.PCON LOCATION Test WF Web Form Generic Fields 0 20110131115827 SFE PROCON-KEN M 20110131115827 SFE PROCON-KEN M 0 DIRTY.WF WF Field to use to make form dirty * 20110131115907 SFE PROCON-KEN M 20110131115907 SFE PROCON-KEN M 0 STATE.WF WF Hidden field to store state * 20071107114241 NA NA M 20081007121843 NA NA M 0 STATEX.WF WF Hidden field to store eXtra state * 20081007121834 NA NA M 20081007122145 NA NA M 0 DIRTY.WF T 1 1 STATE.WF T 8 1 STATEX.WF T 8 1